Gegevens ANBI

Naam instelling Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo e.o.
(CSG Het Noordik)
RSIN/fiscaal nummer 800913887
Contactgegevens CSG Het Noordik
Ootmarsumestraat 73
7602 JR Almelo
tel. 0546 – 581440
Postadres Postbus 541
7600 AM Almelo
Doelstelling Strategisch beleidsplan
Bestuurlijke organisatie Bestuur
Raad van Toezicht
Beloningsbeleid Jaarverslag
Verslag van de uitgeoefende activiteiten Jaarverslag