De leerling staat centraal

Onderwijs is meer dan alleen lesgeven. Wij vinden het nog veel belangrijker om te weten wie je bent en wat je wilt. We begeleiden je dan ook zo goed mogelijk om te zorgen dat jij het beste uit jezelf kunt halen. Daarbij leveren we vooral maatwerk. Of je nou goed bent in leren, in sporten of in muziek. CSG Het Noordik staat met een heel team van docenten en andere begeleiders klaar om je te helpen.

Maatwerk

CSG Het Noordik heeft vier vestigingen met elk hun eigen “gezicht” en opleidingen. Daarom zit je bij ons altijd goed. Jij staat als individuele leerling centraal met jouw mogelijkheden en beperkingen. Zo hebben we bijvoorbeeld aandacht voor dyslexie en meergetalenteerde leerlingen. Wij kijken verder dan het standaard lesprogramma. Ook op sportief en cultureel gebied zijn er tal van activiteiten waarin je jouw talenten kunt ontdekken en ontwikkelen.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen de zorgplicht. Dat houdt in dat de school iedere leerling een zo passend mogelijke onderwijsplek moet bieden. CSG Het Noordik werkt hiervoor nauw samen met andere scholen in het samenwerkingsverband SWV 23-01 VO. Kijk hiervoor op www.swv2301.nl.

Lees meer over passend onderwijs op Het Noordik

Hoe we op de verschillende vestigingen zorgen voor passend onderwijs lees je op de vestigingspagina’s onder het kopje ‘begeleiding’.

Inspraak en betrokkenheid

Jij staat als leerling centraal en we vinden het fijn als je wilt meedenken en meepraten over zaken die op school gebeuren. In de leerlingenraad bijvoorbeeld. Ook in onze medezeggenschapsraad zitten leerlingen die actief meedenken en meepraten over het schoolbeleid. Wil je meer weten over de MR? Stuur dan een mailtje naar r.lantink@noordik.nl of neem een kijkje op de pagina over de MR

Wat jij als leerling wel of niet mag en moet hebben we vastgelegd in het leerlingenstatuut