Actueler, op maat en motiverender

Om dat te bereiken moeten we onze leerlingen nieuwe vaardigheden leren, die in de 21e eeuw onmisbaar zijn en die passen bij de tijd waarin we leven: actueler, op maat en motiverender.

Digitaal leermateriaal en het gebruik van computers dragen daaraan bij. Bijna alle leraren gebruiken ICT op een of andere manier in hun onderwijs.

Toch is dat naar onze mening niet voldoende. Om onderwijs op topniveau te kunnen geven, is het van belang dat er wordt ingespeeld op de verschillen tussen leerlingen in een klas en dat de lesstof wordt afgestemd op de specifieke behoefte van het kind (differentiatie). Dit kan alleen als er een goede leraar voor de klas staat, die zich blijft ontwikkelen en professionaliseren. Als daarnaast ook ICT op de juiste manier wordt ingezet, gaat het leerrendement van uw zoon of dochter omhoog.

Verhoogd leerrendement

We zeggen dat niet voor niets. ICT is immers niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. ICT verhoogt het leerrendement, zo is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. ICT helpt de leraar bij het voorbereiden van lessen, maar ook bij het bieden van maatwerk aan leerlingen. In de klas zorgt het voor afwisselende lessen, die aansluiten bij de leerstijl en het niveau van de leerling. De juiste inzet van ICT zorgt ervoor dat de motivatie toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt. Deze drie effecten zorgen ervoor dat leerlingen meer en beter kunnen leren, waardoor het leerrendement toeneemt.

Het doel is om met behulp van de iPad in te spelen op de specifieke behoefte van onze leerlingen (differentiëren), om hun extra te motiveren en het zelfstandig en actief leren zoveel mogelijk te bevorderen (activerende didactiek).