Onze kwaliteit

Wij willen dat onze leerlingen een goede kennisbasis leggen en met voldoende bagage voor hun vervolgopleiding onze school verlaten. Dit uit zich bijvoorbeeld in een zelfkritische onderzoekende houding en goede studievaardigheden.

Onze onderwijskwaliteit zit in deze samenhang van leerprestaties van de leerlingen, de sociale kwaliteit van onze school, de studierendementen en de aansluiting op de vervolgopleiding. Vanuit kwaliteitszorg monitoren en analyseren we de ontwikkelingen die we op deze terreinen zien. We streven ernaar dat we de talenten van alle leerlingen zo goed mogelijk worden benut.

Visie op kwaliteitszorg

Onze kwaliteitszorg is erop gericht om op elk niveau (o.a. leerling, docent, sectie, team, school) doelgericht en geïnformeerd in ontwikkeling te zijn. Vanuit kwaliteitszorg monitoren en analyseren we met als doel:

  • onze basiskwaliteit minimaal te waarborgen (zoals wettelijk voorgeschreven),
  • onze eigen ambities waar te maken.

Hoe kunnen we zorgen dat we voortdurend blijven verbeteren, ook boven de basiskwaliteit? Het is belangrijk om nader te analyseren waar kansen voor verbetering liggen. Bewust omgaan met data en die informatie goed vertalen naar de lespraktijk speelt daarin een centrale rol, om zo zichtbaar en merkbaar te verbeteren en geen talent onbenut te laten.

Meetbaar en merkbaar

Kwaliteit laat zich niet vangen in alleen meetbare gegevens. Veel resultaten zijn meetbaar, zoals examencijfers, doorstroomresultaten, vervolgsucces. Andere laten zich alleen opmerken, zoals motivatie, studiehouding en welbevinden. We vinden het van belang ook nadruk te leggen op merkbare kwaliteit. Het verhaal achter de cijfers geeft inzicht en helpt om onze opbrengsten en processen te verbeteren.

Expertstructuur

Elke vestiging kent een aantal docenten die zich naast het docentschap heeft gespecialiseerd tot expert kwaliteitszorg. De experts hebben regelmatig overleg, waarin ervaringen en good practices worden gedeeld. De experts kwaliteitszorg doen ieder jaar tijdens de derde dinsdag van september verslag van de staat van ons onderwijs. Dit wordt in alle openheid voor de hele vestiging gepresenteerd. Door gegevens aan te dragen over onze onderwijskwaliteit laten we zien waar de successen en de uitdagingen van ons onderwijs liggen.

Structurele activiteiten

Analyse onderwijsopbrengsten: De onderwijsopbrengsten worden geanalyseerd en teruggekoppeld. Deze analyses leveren weer input voor de plannen op de diverse niveaus.

Waarderingsonderzoeken: Op alle vestigingen wordt al sinds lange tijd systematisch waarderingsonderzoeken georganiseerd. In deze onderzoeken staat de evaluatie van de onderwijsleerprocessen centraal. Daarbij worden leerlingen, ouders en medewerkers betrokken.
Lesobservaties: Om te leren over je eigen praktijk is het belangrijk als die praktijk zichtbaar wordt gemaakt. Om breder zicht te krijgen op onderwijsprocessen en de effecten van schoolinnovaties in school te volgen organiseren we lesobservaties.
Zelfevaluatie en collegiale visitatie: Al vele jaren draait CSG Het Noordik met Reggesteyn, mee in een zelfevaluatie-  en collegiaal visitatietraject. Een team schrijft een zelfevaluatie en de collega school onderzoekt of de verwoorde bevindingen inderdaad worden gedeeld. De focus van de collegiale visitatie is onderdeel van onze schoolontwikkeling.

Scholen op de kaart

De website www.scholenopdekaart.nl geeft informatie over onderwijs, kwaliteit en schoolresultaten. Daar is ook informatie te vinden over de vestigingen van CSG Het Noordik.

Noordikslaan; C van Renneslaan, Vriezenveen, Vroomshoop

Enquêtes CSG Het Noordik

Bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek van Het Noordik? Maak dan eerst een keuze voor de vestiging waarvoor u de enquete kunt invullen door op één van onderstaande links te klikken. Op de pagina die dan opent, kunt u inloggen met de verstrekte inloggegevens. Na het in loggen kunt u onder de kop ‘Onderzoek’ de betreffende enquête aanklikken om deze te starten.

Enquête vestiging Noordikslaan

Enquête vestiging C. van Renneslaan

Enquête vestiging Vriezenveen

Enquête vestiging Vroomshoop

Jaarverslag

Het Noordik publiceert ieder jaar een jaarverslag. Het actuele jaarverslag kunt u vinden op de pagina Organisatie onder het kopje Beleid, regelingen en statuten.