Onze kwaliteit

Omdat de schoolresultaten belangrijk zijn, staat kwaliteitszorg op CSG Het Noordik hoog in het vaandel.

Inspectie voor voortgezet onderwijs

Belangrijke informatie over de kwaliteit van onze school halen we uit de jaarlijkse kwaliteitskaart en het opbrengstenoordeel van de inspectie voor het voortgezet onderwijs. De kwaliteitskaart geeft informatie over bijvoorbeeld doorstroom en eindexamenresultaten. De schoolresultaten zijn overzichtelijk gepresenteerd waardoor een vergelijking mogelijk is met andere scholen en met het landelijk gemiddelde. De opbrengstenkaart legt meer nadruk op de ontwikkeling van de school in de laatste drie jaren.

Leerlingen, ouders, docenten

De kwaliteit van onze school wordt niet alleen beoordeeld door de inspectie, ook de mening van leerlingen, ouders en docenten telt bij ons. We maken hiervoor gebruik van vragenlijsten. De resultaten van leerlingen worden in de gaten gehouden door het leerlingvolgsysteem en voor leraren is er een scholingsplan.

Enquêtes CSG Het Noordik

Bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek van Het Noordik? Maak dan eerst een keuze voor de vestiging waarvoor u de enquete kunt invullen door op één van onderstaande links te klikken. Op de pagina die dan opent, kunt u inloggen met de verstrekte inloggegevens. Na het in loggen kunt u onder de kop ‘Onderzoek’ de betreffende enquête aanklikken om deze te starten.
Enquête vestiging Noordikslaan
Enquête vestiging C. van Renneslaan
Enquête vestiging Vriezenveen
Enquête vestiging Vroomshoop

Scholen op de kaart

De website www.scholenopdekaart.nl geeft informatie over onderwijs, kwaliteit en schoolresultaten. Daar is ook informatie te vinden over CSG Het Noordik.

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2016 kunt u teruglezen in onderstaand pdf-bestand:

Jaarrekening 2016