Onze missie en visie

Iedere generatie leerlingen heeft ieder jaar opnieuw recht op goed onderwijs, waarin het verwerven van kennis en vaardigheden belangrijk is. Binnen CSG Het Noordik leeft het besef dat deze uitdagende opgave goed past in de rijke traditie van het protestants christelijk onderwijs, waarin het duiden van nieuwe kennis vaak net zo belangrijk is als het verwerven van die kennis. Belangrijke thema’s hierbij zijn: de (nieuwe) kennis en inzichten die de burgers in de komende decennia nodig hebben en de wijze waarop dit iets zegt over een samenleving waarin mensen tot hun recht komen. Wat betekent dat voor je eigen opvattingen en de manier waarop je je eigen invloed wilt en kunt aanwenden? Welke betekenis heeft het voor de vorm en inhoud van je eigen onderwijsloopbaan?

Missie

Al onze ideeën en voornemens hebben we geformuleerd in onze missie. Onze missie is waar we voor gaan, waar we elkaar steeds weer aan herinneren en waar anderen ons op mogen aanspreken.

CSG Het Noordik zet zich in voor haar leerlingen om hun talenten optimaal te ontplooien en hun kennis te vermeerderen. Dit doen wij door onderwijs van hoge kwaliteit in een uitdagende, inspirerende en veilige omgeving te bieden. Onze school helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot mondige leden van de samenleving die alleen én samen met anderen verantwoordelijkheid willen, kunnen en durven nemen. Voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame samenleving.

Visie

Onze visie is gebaseerd op vier basiselementen:

 • Resultaatgericht; iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen.
 • Oefenplaats; op school leer je meer dan alleen feiten. Je leert ook te leven en te kiezen. Wij helpen en ondersteunen jou daarin, want je doet het niet alleen.
 • Continu leren en ontwikkelen; jij, maar ook CSG Het Noordik en haar medewerkers krijgen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen.
 • Midden in de samenleving; de school is geen eiland, maar staat midden in de samenleving. Jij maakt deel uit van een groter geheel.

In de acht Noordikbeloften wordt duidelijk wat we met onze leerlingen willen bereiken. De beloften komen voort uit onze visie op onderwijs en wat we als school willen betekenen voor leerlingen, ouders en de samenleving waarvan we deel uitmaken.

Schoolplan

Onze missie en visie zijn terug te vinden in het schoolplan. In het plan 2012-2016 “Het Noordik op Koers” is het beleid voor de afgelopen jaren uiteengezet. De hoofdpunten in dit beleid waren:

  • Vasthouden en uitbouwen van het goede;
  • Verhogen van de kwaliteit van het onderwijs;
  • Professionaliseren van het personeel;
  • Een onderwijsprogramma dat herkenbaar in verbinding staat met de christelijke wortels van de school.