Onze missie

CSG Het Noordik zet zich in voor haar leerlingen om hun talenten optimaal te ontplooien en hun kennis te vermeerderen door onderwijs van hoge kwaliteit in een uitdagende, inspirerende en veilige omgeving. Onze school helpt hen zich te ontwikkelen tot mondige leden van de samenleving die alleen en samen met anderen verantwoordelijkheid willen, kunnen en durven nemen voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame samenleving.

We zijn een christelijke school. Voor ons betekent dat dat we meer dan alleen een plek willen zijn waar je kennis opdoet. Leerlingen leren op weg naar volwassenheid ook voor het leven. We willen met elkaar en met leerlingen ruimte geven aan ervaringen en gesprekken over ethische keuzes die je kunt maken, gelinkt aan maatschappelijke problemen. Niet vanuit normering en moraliteit, maar vanuit een luisterende houding en respect voor elkaars verhaal. De christelijke traditie is daarbij voor ons een bron van inspiratie. Door met elkaar in gesprek te zijn over de betekenis van deze inspiratie voor een ieder, voor ieders verhaal, geven we samen vorm aan het verhaal van Het Noordik.

Onze visie

In onze visie formuleren we hoe we onze missie waar willen maken. De visie van CSG Het Noordik kenmerkt zich door vijf basiselementen:

Oefen- en leerplaats voor het leven
Op CSG Het Noordik krijgen leerlingen de kans om zich breed te ontwikkelen. Het gaat om kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Zij ontwikkelen hun levensbeschouwing en worden gezien en ondersteund om met hoop en vertrouwen in het leven te staan.

Leren en ontwikkelen
Leerlingen krijgen de ruimte om van en met elkaar te leren en zich te ontwikkelen. Zij doen het niet alleen. Reflectie is hierbij belangrijk: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik leren en welke bijdrage wil ik leveren? De leerlingen mogen rekenen op maatwerk in een deel van het aanbod om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte.

Leren met resultaat
In het onderwijs is er vanuit een ambitieus leerklimaat de ruimte om via diverse leerstrategieën
en leerstijlen leerlingen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen en durven
te presteren. Leerlingen blijven kennis verbreden en verdiepen.

Vanuit een professionele organisatie
We zijn als medewerkers en leiding ontwikkelingsgericht. Wat we van leerlingen verwachten
doen we zelf. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om het beste uit onszelf te
halen voor de leerlingen van nu en morgen.

Midden in de samenleving
CSG Het Noordik is geen eiland, maar staat midden in de samenleving. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken en ervaren dat zij deel uitmaken van een groter geheel. Ons onderwijs is actueel en sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Strategisch beleidsplan

We hebben een duidelijk beeld van waar we heen willen met ons onderwijs en hoe we daar willen komen.
Dat hebben we vastgelegd in een strategisch beleidsplan.
Met onderstaand filmpje geven we een kort overzicht van de voornaamste punten uit dat plan. U kunt het strategisch beleidsplan downloaden door op de link te klikken.

Onze 8 beloftes

In onze acht Noordik-beloftes wordt duidelijk wat we met en voor onze leerlingen willen bereiken.

Ik haal het beste uit mezelf
Ik doe het niet alleen
Ik durf te presteren
Ik krijg de ruimte om me te ontwikkelen
Ik schitter op Het Noordik
Ik geloof dat ik van geloven veel leer
Ik maak deel uit van een groter geheel
Ik word gezien