Onze organisatie

De wijze waarop CSG Het Noordik is georganiseerd vindt u in onderstaand overzicht.

Bestuur

Bestuur

CSG Het Noordik wordt bestuurd door mevr. drs. I. Sterenborg-van der Schaaf. Zij is bevoegd gezag van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo en omgeving.

Het Noordik heeft vier vestigingen. Elke vestiging heeft een eigen directeur. De directeuren vormen samen met de bestuurder het directieoverleg.

Jaarverslag

In het Jaarverslag 2019 maken we de balans op van het afgelopen schooljaar en leggen we zowel organisatorisch als financieel verantwoording af.

Regelingen

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht een aantal zaken goed op orde te hebben. Enkele van deze beleidsstukken en regelingen  kunt u hieronder downloaden:

Klachtenregeling CSG Het Noordik
Integriteitscode CSG Het Noordik
Klokkenluidersregeling CSG Het Noordik
Meldcode meldplicht verplicht CSG Het Noordik

Contactgegevens bestuurssecretariaat

Bezoekadres
Ootmarsumsestraat 73
7602 JR Almelo

Postadres
Postbus 541
7600 AM Almelo

Tel : (0546) 58 14 40
bestuurssecretariaat@noordik.nl

Schoolleiding

Schoolleiding

Per vestiging vormen de directeur en de teamleiders samen de schoolleiding. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de vestiging en het onderwijsbeleid.

De vestigingsdirecteuren zijn:

  • G. ten Hove (mavo, havo, atheneum en gymnasium: Noordikslaan)
  • J. Langbroek (vmbo, mavo: C. van Renneslaan)
  • K. van Grootheest (vmbo, mavo: Vriezenveen)
  • P. Wigman (vmbo, mavo, havo/vwo onderbouw: Vroomshoop)

Contactgegevens vestigingsdirecteuren

G. ten Hove (mavo, havo, atheneum en gymnasium Noordikslaan):

Bezoekadres
Noordikslaan 68
7602 CG Almelo

Postadres
Postbus 541
7600 AM Almelo
Tel: (0546) 48 48 48
noordikslaan@noordik.nl

J.Langbroek (vmbo, mavo C. van Renneslaan):

Bezoekadres
C. van Renneslaan 37
7604 KV Almelo

Postadres
Postbus 541
7600 AM Almelo
Tel: (0546) 81 98 89
vanrenneslaan@noordik.nl

K. van Grootheest (vmbo, mavo Vriezenveen):

Bezoekadres
Krijgerstraat 7
7671 XW Vriezenveen

Postadres
Postbus 541
7600 AM Almelo
Tel: (0546) 56 18 70
vriezenveen@noordik.nl

P. Wigman (vmbo, mavo, havo/vwo onderbouw Vroomshoop):

Bezoekadres
Linderflier 24
7681 ZM Vroomshoop

Postadres
Postbus 541
7600 AM Almelo
Tel: (0546) 64 24 79
vroomshoop@noordik.nl

Onderwijsteams

Onderwijsteams

Binnen Het Noordik zijn onderwijsteams onder leiding van een teamleider verantwoordelijk voor het onderwijs aan bepaalde groepen leerlingen. Voor leerlingen en ouders is de mentor van de klas het eerste aanspreekpunt.

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van CSG Het Noordik houdt toezicht op het beleid van de bestuurder van Het Noordik. De raad bestaat uit de volgende leden:

  • mevr. drs. P.M van der Kwast (voorzitter)
  • dhr. drs. M.N. Rodenburg RC (penningmeester)
  • dhr. E. Markvoort
  • dhr. ir. C.P. van Gilst
  • dhr. drs. N.J. Dam

Werkwijze en reglementen

De wijze waarop de RvT toezicht houdt, ligt vastgelegd in de volgende documenten en reglementen:

Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht
Reglement Remuneratiecommissie Raad van Toezicht
Overzicht nevenfuncties RvT en Bestuur

Rooster van aftreden
Statuten stichting protestants christelijk onderwijs voor Almelo e.o

Contactgegevens RvT

U kunt de leden van de Raad van Toezicht bereiken op onderstaand postadres:

Postbus 541
7600 AM Almelo

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en medewerkers zijn vertegenwoordigd in de  medezeggenschapsraad van Het Noordik. Raadpleeg voor meer informatie onze speciale pagina over de MR.

Stafbureau

Stafbureau

Op het stafbureau aan de Ootmarsumsetraat 73 in Almelo werken de functionarissen en (beleids)medewerkers van het bestuurssecretariaat, personeelszaken, de financiële administratie, ICT en PR &  Communicatie. De bestuurder heeft hier ook haar kantoor.