Op zoek naar de juiste school

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap en vaak ook een ingewikkelde. Wat kan en wil mijn kind? Welke opleiding past daar het beste bij? En welke school kies ik dan?

De Almelose scholen hanteren allemaal dezelfde criteria voor toelating. Uw keuze voor een school kunt u dus op gevoel maken.

Onderwijstypes

  • vmbo-basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)
  • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)
  • vmbo-gemengde en theoretische leerweg (vmbo-gt)
  • havo
  • vwo (atheneum of gymnasium)

Lees meer over vmbo en havo/vwo.

Toelating en plaatsing

In Almelo is door alle scholen van Voortgezet Onderwijs een gemeenschappelijk toelatingsbeleid afgesproken. In het eerste jaar zitten kinderen met verschillende niveaus nog bij elkaar. Een combinatieklas in het eerste jaar noemen we een ‘dakpan’. Er zijn zes dakpannen:

 b  vmbo basisberoepsgerichte leerweg
 b/k       vmbo basisberoepsgerichte én kaderberoepsgerichte leerweg 
 k/t   vmbo kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg
 t/h   vmbo theoretische leerweg en havo
 h/v  havo en vwo
 g  gymnasium

Ook is het mogelijk dat de basisschool voor een aantal leerlingen leerwegondersteuning (lwoo) adviseert. Deze leerlingen maken een aparte test. De uitslag daarvan bepaalt of een kind in het vmbo met lwoo geplaatst kan worden. Ook kan aan de hand van de test worden vastgesteld of een kind alsnog naar de b/k-dakpan kan (al dan niet met lwoo), of dat praktijkonderwijs de beste aansluiting is.

Misschien bent u het niet eens met het basisschooladvies of u bent het niet eens met de beslissing van de toelatingscommissie. Dan is er de mogelijkheid van een second opinion. Uw kind wordt dan getoetst door het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum ‘t Nijrees. Bij de uitslag van die toets moeten zowel ouders als school zich neerleggen.