Regels en veiligheid

Een goede school betekent een veilige school. Jezelf veilig voelen is namelijk belangrijk om te durven zijn wie je bent.

Op CSG Het Noordik willen we je een veilige en vertrouwde omgeving bieden. Een plek met een open sfeer waarin we respect en begrip voor elkaar hebben. Pesten en agressie gaan we zoveel mogelijk tegen, dit doen we aan de hand van het pestprotocol en heldere afspraken over hoe we met elkaar omgaan.

Duidelijke afspraken

Een veilige school ontstaat mede door duidelijke regels en afspraken. Zoals afspraken die we maken over het gebruik van mobiele telefoons, computers en internet. Dat noemen we onze omgangsregels. Elke vestiging heeft daarnaast eigen leefbaarheidsregels opgesteld waaraan leerlingen en docenten zich moeten houden.

Ook op het gebied van computer- en internetgebruik zijn Noordikbrede regels opgesteld. Omgangsregels en hoe we met elkaar omgaan binnen social media is vastgelegd in onze digitale gedragscode

Het Noordik heeft afspraken op het gebied van fysieke en sociale veiligheid ook vastgelegd in een schoolveiligheidsbeleidsplan (2016)Het protocol over fysiek ingrijpen kunt u hier lezen.

Klik hier voor het Protocol Schorsing en verwijdering leerlingen.

Gescheiden ouders

Afspraken over de informatieverstrekking naar gescheiden ouders zijn vastgelegd in het volgende protocol: Protocol rechten gescheiden ouders

Voor meer  informatie over de Noordik-brede én vestigings-specifieke regels en afspraken kunt u terecht op de pagina’s afspraken op iedere vestiging.

Ga daarvoor naar: Afspraken Noordikslaan, Afspraken C. van Renneslaan, Afspraken Vriezenveen of Afspraken Vroomshoop.